#18 Frihet från sig själv

#18 Frihet från sig själv